Visie

We willen jongeren en jongvolwassen met een hulpvraag een veilige plek bieden in een ruime natuurlijke omgeving. Dit willen we bereiken middels:

‘Ontspanning door Inspanning’

en mede door individuele aandacht in kleine groepen

foto kunstzinnig groen

Missie

Hoeve Delshorst staat voor dagbesteding, logeeropvang en tijdelijk verblijf met ruimte voor individualiteit onder professionele begeleiding middels maatschappelijke betrokkenheid.

De cliënt staat centraal.

Strategie
paperclip groen

Veiligheid

Een plek creëren waar jongeren en jongvolwassenen zich veilig voelen en stappen in hun ontwikkeling kunnen en mogen maken.

paperclip groen

Mogelijkheden

Wij dragen onze missie uit door de mogelijkheden te gebruiken die de jongeren hebben en die de omgeving ons biedt.

paperclip groen

Balans

Juiste balans tussen ‘in en ontspanning’.

paperclip groen

Betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid.

paperclip groen

Kleine Groepjes

Wij leveren zorg in Kleine groepjes van maximaal 4 jongeren om de juiste individuele aandacht te leveren.

paperclip groen

Eigenwaarde

De nadruk leggen wij op de mogelijkheden van de jongere om gevoel van eigenwaarde te vergroten, waardoor er stappen in de ontwikkeling kunnen worden gezet .

paperclip groen

Professionals

Om goede kwaliteit te bieden stellen wij hoge eisen aan onszelf als professionals.

paperclip groen

Evaluatie

Wij evalueren onze zorg regelmatig doormiddel van ondersteuningsplannen, evaluatiegesprekken en regelmatig overleg met ouders en wettelijk vertegenwoordigers.

paperclip groen

Maatwerk

Wij zoeken creatieve oplossingen om tot maatwerk in de zorg te komen, iedere jongere is uniek.

Voor Wie

foto blad
paperclip groen

Jongeren en Jongvolwassenen

• Met gedragsproblemen

• Met een stoornis binnen het autisme spectrum

• Hechtingsproblematiek 

paperclip groen

De mogelijkheden zijn:

• Tijdelijk verblijf

Wanneer het even niet lukt in de thuissituatie en er een ‘time out’ nodig is, bieden we tijdelijk verblijf.

• Crisisopvang en noodopvang.

• Dagbesteding.

We bieden dagbesteding, in kleine groepjes van max 4 personen per dagdeel. Ook dagbesteding in de avonduren behoort tot de mogelijkheden.

• Logeeropvang.

We bieden 2 weekenden per maand logeeropvang aan in kleine groepjes van max 3 personen.

 

 

paperclip groen

Ouders:

• Advies en ondersteuning

• Ouderbegeleiding bij vastgelopen gezinssituaties.

 

Toelatingscriteria

Mensen die interesse hebben in het zorgaanbod van Hoeve Delshorst beschikken over een geldige indicatie en zijn voldoende mobiel, omdat wij niet beschikken over rolstoelfaciliteiten. Verder moet er een goede match onderling zijn in de groep. Alle vragen m.b.t. zorg worden individueel behandeld en in een persoonlijk gesprek wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en wat we kunnen betekenen voor elkaar.

 

Voor meer informatie raadpleeg onze zorgdocumenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactformulier

Klik hier om het formulier in te kunnen vullen. Powered by Yourhosting